Voor uitvoering van het onderzoek is een niet-WMO verklaring afgegeven door METC Oost-Nederland. Daarnaast is het onderzoek goedgekeurd door De Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (VCWE), Vrije Universiteit Amsterdam. Alle gegevens uit het onderzoek worden bewaard en verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Deze geregistreerde gegevens zijn alleen ter inzage voor de daartoe geautoriseerde en gekwalificeerde onderzoeksmedewerkers.