november 16, 2019

Verantwoording

Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van het centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen. Alle gegevens uit het onderzoek worden bewaard en verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Deze geregistreerde gegevens zijn alleen ter inzage voor de daartoe geautoriseerde en gekwalificeerde onderzoeksmedewerkers.