Medische screening

Als je meedoet aan de HandbikeBattle is het belangrijk dat je (medisch) verantwoord traint en deelneemt. Om eventuele gezondheidsrisico’s te beperken, is een medische screening (keuring) verplicht. Deze is verplicht voor alle deelnemers; ook voor de deelnemers die al eerder meededen en al eerder medisch gescreend zijn.

Sportvitalit
In verband met de AVG-wetgeving organiseren wij de inschrijving en de uitwisseling van medische gegevens volgens de daarvoor geldende regels. Wij werken hiervoor samen met Sportvitalit. Zij hebben o.a. ervaring met de organisatie van medische keuringen voor sportmedische adviescentra.

Sportvitalit heeft een systeem voor ons gebouwd. De deelnemers en de screeningsartsen krijgen inloggegevens en instructies hiervoor via e-mail.

De deelnemers voeren zelf gegevens in via Sportvitalit. De screeningsartsen controleren alle gegevens en zij voeren de gegevens van de medische screening (het medisch paspoort) en van de inspanningstest ook in. Uiteindelijk rolt er een eindrapport uit, waarin staat of de deelnemer is goedgekeurd om mee te doen aan de HandbikeBattle.

Screening teamdeelnemers
De medische screening en de keuring voor de classificatie van de teamdeelnemers worden geregeld door de testafnemers en contactpersonen van de teams. De deelnemer vult (medische) informatie (voorheen Lausanne-verklaring) online in (via Sportvitalit) en de screeningsarts controleert dit en vult aan. Gebruik bij het invullen van Sportvitalit de instructies voor deelnemers: print het document uit en houd het bij de hand.

Ook voor de screeningsartsen maakten wij een instructie voor het invullen van Sportvitalit. Zij kunnen bovendien de handleiding gebruiken.

Screening individuele deelnemers
De medische screening en de keuring voor de classificatie van de individuele deelnemers moeten kort na de inschrijving (begin januari 2024) plaatsvinden in 1 van de Nederlandse centra die meewerken aan de screening voor de HandbikeBattle.

De deelnemer krijgt via e-mail inloggegevens voor Sportvitalit en vult hierin de (medische) informatie (voorheen Lausanne verklaring) online in. Gebruik bij het invullen van Sportvitalit de instructies voor deelnemers: print het document uit en houd het bij de hand.
Aan het eind van de vragenlijst in Sportvitalit kan je aangeven waar de medische screening plaats moet vinden. Er zijn een aantal locaties verspreid over het land waar dit mogelijk is. De details krijg je vanzelf als je bent ingeloot en je medisch dossier hebt ingevuld. Je maakt een afspraak voor de screening.

De screeningsarts controleert je Sportvitalit-dossier en vult het verder aan. Ook voor de screeningsartsen maakten wij een instructie voor het invullen van Sportvitalit. Zij kunnen bovendien de handleiding gebruiken.
De screeningsarts hanteert de medische beslisboom. Als je een inspanningstest deed na 1 juli 2021, is deze nog geldig voor de HandbikeBattle van 2024. Je moet het rapport daarvan meenemen naar de medische screening. Als je al een geldig rapport hebt van een inspanningstest, moet je dus nog wél naar de medische screening!

De hele procedure voor de inschrijving en de medische screening van individuele deelnemers staat beschreven in een apart document.

Inspanningstest
Het gaat om een maximale inspanningstest met ademgasanalyse. Bijna iedereen heeft hiervoor een armcranckergometer nodig. Daarnaast moet er ook een ECG (hartfilmpje) gemaakt worden voor de screening. Dat is niet verplicht tijdens de inspanningstest (wordt wel vaak gedaan); het ECG kan ook in rust worden gemaakt.

Contact medisch team HandbikeBattle en screeningsartsen
Er is nauw contact tussen het medisch team van de HandbikeBattle (de medische begeleiding tijdens de wedstrijd) en de screeningsartsen. De screeningsarts tekent voor verantwoorde deelname aan de HandbikeBattle. Bij twijfel zal een arts van het medisch team contact leggen met de screeningsarts.

Informatie en contact
Vragen over de medische screening? Mail info@handbikebattle.nl
Vragen over Sportvitalit (bijv. inlogproblemen)? Mail servicedesk@sportvitalit.nl