Wellspect

Subsponsor

De geschiedenis van Wellspect HealthCare gaat terug naar een oude kettingzaagfabriek in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw. Daar is ons bedrijf gestart. Een groot deel van de fabriek bleef zoals die was. Eén ruimte werd omgetoverd van een industriële werkplaats tot een plek die schoon genoeg was om als geïmproviseerd laboratorium te dienen. Tot de jaren 80 werden er voornamelijk verblijfskatheters of zogenaamde droge pvc-katheters gebruikt voor katheterisatie van de blaas. De eerste optie leed niet zelden tot ernstige complicaties.

Voor de gebruiker was de tweede optie een pijnlijke en tijdrovende procedure. Er was duidelijk behoefte aan iets beters en in het laboratorium werd hieraan gewerkt. Jan Utas voerde samen met zijn collega Håkan Melander de eerste tests uit die uiteindelijk ’s werelds eerste hydrofiele katheter, LoFric®, zouden opleveren. Het onderzoekskoppel werkte onvermoeibaar aan de eerste, functionele optie voor Clean Intermittent Catheterization (CIC).

Voordat de optimale, definitieve oplossing was gevonden (de zgn. Urotonic™ Surface Technology), werd de katheter eerst onderworpen aan diverse tests. Op basis van die tests werd in augustus 1983 LoFric geïntroduceerd. LoFric® Sense™, LoFric® Origo™ en LoFric® Hydro-Kit™ zijn op dit moment leidende producten in de markt voor CIC.

In vergelijking met de tijd in de kettingzaagfabriek zijn onze faciliteiten tegenwoordig behoorlijk veranderd. Onze gedrevenheid is echter onveranderd gebleven. Wellspect vond de CIC-technologie uit: niemand in deze sector weet er meer van dan wij. Wij hebben geleerd dat blaasproblemen vaak hand in hand gaan met darmproblemen; denk aan obstipatie en/of fecale incontinentie. De bestaande oplossingen voor darmproblemen hebben wij goed geanalyseerd. Dit heeft geleid tot de introductie van Navina™ Systems in 2016; een onderdeel daarvan is het eerste echt mobiele en elektronisch ondersteunde darmspoelsysteem. Zelfstandig een darmspoeling uitvoeren is voor mensen met een beperkte handfunctie nu ook mogelijk. De afhankelijkheid van mantelzorgers of zorgverleners neemt hierdoor af en de kwaliteit van leven kan hierdoor en door de effectieve therapie verbeterd worden. Onze productontwikkelingsafdeling heeft hard gewerkt en in 2018 zijn zowel LoFric Hydro-Kit als LoFric Sense in een gemoderniseerd uiterlijk beschikbaar. Op basis van feedback van gebruik(st)ers zijn daarnaast specifieke producteigenschappen ten goede aangepast. Het oude en vertrouwde concept is echter gebleven; de unieke Urotonic Surface Technology, waardoor de gezondheid van de plasbuis zo goed als mogelijk wordt gediend.

Het Navina Systems darmspoelsysteem is sinds begin 2018 uitgebreid met een rectaalkatheter die geschikt is voor kinderen vanaf 3 jaar én een conus voor mensen die geen rectaalkatheter verdragen of willen gebruiken. Door rekening te blijven houden met de behoeften van de gebruikers en daar naar te handelen, kunnen wij meer mensen helpen vol in het leven te staan.

Bij Wellspect zijn wij allemaal overtuigd van onze visie: een wereld waarin problemen met de urinewegen of darmen een vrij leven niet in de weg hoeven te staan. Wij streven ernaar om elke dag van grote betekenis te zijn voor iedereen die onze producten en diensten nodig heeft.

Website: wellspect.nl
E-mail: assistentie@wellspect.com