Wetenschap

Om na te gaan of de HandbikeBattle écht een positief effect heeft op de deelnemers, loopt er een wetenschappelijk onderzoek. In 2014 werden de eerste resultaten gepubliceerd en die zijn veelbelovend. De HandbikeBattle lijkt bij te dragen aan een actievere leefstijl, meer fitheid en een beter psychisch functioneren.
Omdat de onderzoeksgroep relatief klein was en er nog veel vragen onbeantwoord waren, probeerden de onderzoekers financiering te krijgen voor vervolgonderzoek. Dat is gelukt en inmiddels is het promotieonderzoek onder de deelnemers van de revalidatieteams afgerond. Op 18 januari 2021 promoveerde Ingrid Kouwijzer. Bekijk alle publicaties. In november vond er een mini-symposium plaats, waarin de resultaten van het onderzoek werden gedeeld.

In juli 2023 besteedde wetenschapsprogramma Focus aandacht aan het onderzoek van de HandbikeBattle. Een filmploeg volgde een deelnemer voor en tijdens de battle en maakte daar een tv-uitzending over. Je kunt de uitzending terugkijken.

Het doel van het onderzoek is om de teamdeelnemers zowel fysiek als mentaal te monitoren. De resultaten gebruiken we om

  • (Individuele) resultaten terug te koppelen aan de centra en de deelnemers, zodat zij deze kunnen gebruiken voor het opstellen van de training.
  • Meer kennis te krijgen over mentale en fysieke effecten van handbiketrainingen.
  • De nieuwe kennis te implementeren in de centra en te verwerken in een evidence-based richtlijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de revalidatieteams die meedoen aan de HandbikeBattle.

  • Drs. Ingrid Kouwijzer (Heliomare Revalidatie); coördinatie en uitvoering
  • Dr. Sonja de Groot (Reade en centrum voor Bewegingswetenschappen Groningen) en dr. Linda Valent (Heliomare Revalidatie); begeleiders
  • Prof. dr. Luc van der Woude (Centrum voor Bewegingswetenschappen, Centrum voor Revalidatie UMCG / Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. Marcel Post (Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, UMC Utrecht Hersencentrum en Centrum voor Revalidatie UMCG / Rijksuniversiteit Groningen); promotoren.

Doe je mee aan het onderzoek, dan nemen we op vaste tijdstippen fysieke testen (fitheid) en vragenlijsten bij je af. De meetmomenten zijn als volgt: vlak voor de start van de trainingen (januari/februari), vlak voor de beklimming van de berg (eind mei/begin juni), 4 maanden na de beklimming van de berg (oktober) en 1 jaar na de beklimming van de berg (mei/juni).
Tijdens de laatste twee metingen worden alleen (digitale) vragenlijsten afgenomen. Een deel van de proefpersonen vragen we dan om nogmaals de fysieke testen uit te voeren. Naast deze vaste metingen brengen we de trainingsintensiteit in kaart en we doen nog verschillende metingen in Oostenrijk.

Doordat we de fitheid in kaart brengen, kunnen we een goed trainingsschema opstellen. Dankzij het monitoren van de training (de duur en de zwaarte) kunnen we bepalen of je te licht of te zwaar traint. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je goed en veilig traint.

Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van het centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen. Alle gegevens uit het onderzoek worden bewaard en verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Deze geregistreerde gegevens zijn alleen ter inzage voor de daartoe geautoriseerde en gekwalificeerde onderzoeksmedewerkers.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er staat veel informatie in de proefpersoon-informatiebrief en het toestemmingsformulier. De mensen die meedoen aan het onderzoek krijgen deze vooraf. Voor meer informatie kan je contact opnemen via onderzoek@handbikebattle.nl