Classificatie

Om mee te doen aan de HandbikeBattle moet je je laten classificeren. Bij de classificatie wordt gekeken of je een minimale handicap hebt om in één van de vijf handbike-klassen te vallen. De klasse komt op je licentie te staan.

Klassen
We onderscheiden de volgende klassen voor het handbiken:

 • H1: armprofiel: (a) beperkte connectie arm-romp en (b) beperking arm/aand. Romp-profiel: (a) complete beperking romp/geen rompfunctie.
 • H2: armprofiel: (a) beperkte connectie arm-romp en/of alleen (b) beperking arm/hand. Romp-profiel: (a) complete rompbeperking/geen rompfunctie.
 • H3.1: armprofiel: geen beperking. Rompprofiel: (a) complete beperking romp MRC-graad 2.
 • H3.2: armprofiel: geen beperking. Rompprofiel: (a) beperking romp MRC-graad 3/beperking connectie romp-bekken.
 • H4: armprofiel: geen beperking. Rompprofiel: (a) (bijna) geen beperking romp MRC-graad 4/5 en (bijna) geen beperking van de connectie romp-bekken, (b) beperking connectie benen-bekken.
 • H5: armprofiel: geen beperking. Rompprofiel: (a) geen beperking romp, (b) gelimiteerde/geen beperking connectie been/benen-bekken. Minimale handicap: onderbeenamputatie.

Over het algemeen ondervinden deelnemers in de H1 klasse de meeste beperking tijdens het handbiken en deelnemers in de H5 klasse de minste. Per deelnemer wordt gekeken welke klasse het best passend is.

Classificatie teams
De teamdeelnemers worden op één dag geclassificeerd in hun eigen revalidatiecentrum. Alle teamdeelnemers moeten daarbij aanwezig zijn. Bij afwezigheid of ziekte meldt de deelnemer zich tijdig af en hij of zij maakt zelf een afspraak via kees@rolstoelperformance.nl om alsnog ingepast te worden in het classificatie-schema van een ander revalidatiecentrum (zie planning hieronder).

Classificatie individuele deelnemers
De individuele deelnemers maken zelf een afspraak voor de classificatie. Hieronder staat een overzicht van dagen, tijden en locaties (verschillende revalidatiecentra, verspreid over het land) voor de classificatie in 2024. De individuele deelnemers kunnen zich voor die momenten en locaties inschrijven. Mail daarvoor naar kees@rolstoelperformance.nl. Doe dit zo snel mogelijk!
Je hebt alleen de mogelijkheid voor een afspraak binnen de planning van de classificatie van de teams. Is die planning voorbij, dan ben je niet geclassificeerd en kan je niet meedoen aan de HandbikeBattle.

 • Vrijdag 16 februari Roessingh, Enschede
 • Maandag 19 februari Vogellanden, Zwolle
 • Donderdag 22 februari Klimmendaal, Arnhem
 • Dinsdag 5 maart Tolbrug, Den Bosch
 • Vrijdag 8 maart Reade, Amsterdam
 • Woensdag 13 maart Rijndam, Rotterdam
 • Woensdag 27 maart Libra, Eindhoven
 • Vrijdag 29 maart UMCG, Haren
 • Dinsdag 2 april, Hoogstraat, Utrecht
 • Vrijdag 5 april, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
 • Dinsdag 9 april, Adelante, Hoensbroek

Meer informatie
Meer informatie over de classificatie vind je op de website van de KNWU en op de website van Handbiken.nl.