Vragen

Het doel van het onderzoek is om de teamdeelnemers zowel fysiek als mentaal te monitoren. De resultaten gebruiken we om:

  • (Individuele) resultaten terug te koppelen aan de centra en de deelnemers, zodat zij deze kunnen gebruiken voor het opstellen van de training.
  • Meer kennis te krijgen over effecten van trainen en fitheid op activiteiten in het dagelijks leven, denk hierbij aan zelfzorg, het maken van transfers en mobiliteit.
  • Meer inzicht te krijgen in welke kenmerken van de training leiden tot vooruitgang in fitheid zonder blessures te krijgen.
  • De nieuwe kennis te implementeren in de centra en met (inter)nationale collega’s te delen om zo bij te dragen aan effectieve trainingsinterventies in de revalidatie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de revalidatieteams die meedoen aan de HandbikeBattle. Het onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek dat wordt gecoördineerd in de Verenigde Staten.

  • Dr. Ingrid Kouwijzer (Vrije Universiteit Amsterdam en Reade); coördinatie en uitvoering.
  • Dr. Sonja de Groot (Vrije Universiteit Amsterdam en Reade); hoofdonderzoeker in Nederland.
  • Dr. Rachel Cowan (University of Alabama at Birmingham, Verenigde Staten); hoofdonderzoeker gehele project vanuit Verenigde Staten.

Doe je mee aan het onderzoek, dan nemen we op vaste tijdstippen fysieke testen (fitheid) en vragenlijsten bij je af. De meetmomenten zijn als volgt: vlak voor de start van de trainingen (december/januari) en vlak voor de beklimming van de berg (eind mei/begin juni). Naast deze vaste metingen brengen we de trainingsintensiteit in kaart. Doordat we de fitheid in kaart brengen, kunnen we een goed trainingsschema opstellen. Dankzij het monitoren van de training (hoe vaak, hoe lang en hoe zwaar er wordt getraind) kunnen we bepalen of je te weinig of te veel traint. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je goed en veilig traint.

Voor uitvoering van het onderzoek is een niet-WMO verklaring afgegeven door METC Oost-Nederland. Daarnaast is het onderzoek goedgekeurd door De Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (VCWE), Vrije Universiteit Amsterdam. Alle gegevens uit het onderzoek worden bewaard en verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Deze geregistreerde gegevens zijn alleen ter inzage voor de daartoe geautoriseerde en gekwalificeerde onderzoeksmedewerkers.

Het onderzoek wordt gefinancierd door een subsidie vanuit de Department of Defense, Verenigde Staten.

Er staat veel informatie in de proefpersoon-informatiebrief. De mensen die meedoen aan het onderzoek krijgen deze vooraf. Voor meer informatie kan je contact opnemen via onderzoek@handbikebattle.nl

In overleg met de medische commissie hebben we moeten besluiten om het evenement klein te houden. De omstandigheden en maatregelen m.b.t. COVID-19 zijn nog te vaag en wij willen de risico’s voor de deelnemers en de organisatie zo veel mogelijk beperken. De Dutch edition wordt daarom een wedstrijd voor de teams van de Nederlandse revalidatiecentra en vindt dus helaas plaats zonder individuele deelnemers en buitenlandse teams.

Het parcours bestaat uit rondes van 2,6 kilometer (vooral asfalt en 200 meter bestraat), met hoogteverschillen en dus écht klimwerk. Lees meer over het Tom Dumoulin Bike Park.

Bij de start komen startvakken voor elke classificatie. Iedereen start tegelijk; H5 voorop, dan H4 etc.

Op het terrein is geen kleedruimte; houd daar dus rekening mee. De teams krijgen ruimte op het middenterrein om een tent (maximaal 5×5 meter) en busje te plaatsen. Dit kan gebruikt worden als kleedruimte.

Er zijn (aangepaste) toiletten.

Deelnemers
Alle deelnemers dragen het Dutch Edition wedstrijdshirt tijdens de wedstrijd. Deze delen we uit op de wedstrijddag. Als het weer erom vraagt mag je daar uiteraard iets overheen dragen. Houd het weerbericht in de gaten en neem zo nodig warme kleding en regenkleding mee.

Publiek
Houd het weerbericht in de gaten. Er is geen gebouw om te schuilen. Neem dus voor de zekerheid warme- en regenkleding mee en evt. een paraplu.