Vragen

Het doel van het onderzoek is om de teamdeelnemers zowel fysiek als mentaal te monitoren. De resultaten gebruiken we om

  • (Individuele) resultaten terug te koppelen aan de centra en de deelnemers, zodat zij deze kunnen gebruiken voor het opstellen van de training.
  • Meer kennis te krijgen over mentale en fysieke effecten van handbiketrainingen.
  • De nieuwe kennis te implementeren in de centra en te verwerken in een evidence-based richtlijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de revalidatieteams die meedoen aan de HandbikeBattle.

  • Drs. Ingrid Kouwijzer (Heliomare Revalidatie); coördinatie en uitvoering
  • Dr. Sonja de Groot (Reade en centrum voor Bewegingswetenschappen Groningen) en dr. Linda Valent (Heliomare Revalidatie); begeleiders
  • Prof. dr. Luc van der Woude (Centrum voor Bewegingswetenschappen, Centrum voor Revalidatie UMCG / Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. Marcel Post (Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, UMC Utrecht Hersencentrum en Centrum voor Revalidatie UMCG / Rijksuniversiteit Groningen); promotoren.

Doe je mee aan het onderzoek, dan nemen we op vaste tijdstippen fysieke testen (fitheid) en vragenlijsten bij je af. De meetmomenten zijn als volgt: vlak voor de start van de trainingen (januari/februari), vlak voor de beklimming van de berg (eind mei/begin juni), 4 maanden na de beklimming van de berg (oktober) en 1 jaar na de beklimming van de berg (mei/juni).
Tijdens de laatste twee metingen worden alleen (digitale) vragenlijsten afgenomen. Een deel van de proefpersonen vragen we dan om nogmaals de fysieke testen uit te voeren. Naast deze vaste metingen brengen we de trainingsintensiteit in kaart en we doen nog verschillende metingen in Oostenrijk.

Doordat we de fitheid in kaart brengen, kunnen we een goed trainingsschema opstellen. Dankzij het monitoren van de training (de duur en de zwaarte) kunnen we bepalen of je te licht of te zwaar traint. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je goed en veilig traint.

Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van het centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen. Alle gegevens uit het onderzoek worden bewaard en verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Deze geregistreerde gegevens zijn alleen ter inzage voor de daartoe geautoriseerde en gekwalificeerde onderzoeksmedewerkers.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er staat veel informatie in de proefpersoon-informatiebrief en het toestemmingsformulier. De mensen die meedoen aan het onderzoek krijgen deze vooraf. Voor meer informatie kan je contact opnemen via onderzoek@handbikebattle.nl

In overleg met de medische commissie hebben we moeten besluiten om het evenement klein te houden. De omstandigheden en maatregelen m.b.t. COVID-19 zijn nog te vaag en wij willen de risico’s voor de deelnemers en de organisatie zo veel mogelijk beperken. De Dutch edition wordt daarom een wedstrijd voor de teams van de Nederlandse revalidatiecentra en vindt dus helaas plaats zonder individuele deelnemers en buitenlandse teams.

Het parcours bestaat uit rondes van 2,6 kilometer (vooral asfalt en 200 meter bestraat), met hoogteverschillen en dus écht klimwerk. Lees meer over het Tom Dumoulin Bike Park.

Bij de start komen startvakken voor elke classificatie. Iedereen start tegelijk; H5 voorop, dan H4 etc.

Op het terrein is geen kleedruimte; houd daar dus rekening mee. De teams krijgen ruimte op het middenterrein om een tent (maximaal 5×5 meter) en busje te plaatsen. Dit kan gebruikt worden als kleedruimte.

Er zijn (aangepaste) toiletten.

Deelnemers
Alle deelnemers dragen het Dutch Edition wedstrijdshirt tijdens de wedstrijd. Deze delen we uit op de wedstrijddag. Als het weer erom vraagt mag je daar uiteraard iets overheen dragen. Houd het weerbericht in de gaten en neem zo nodig warme kleding en regenkleding mee.

Publiek
Houd het weerbericht in de gaten. Er is geen gebouw om te schuilen. Neem dus voor de zekerheid warme- en regenkleding mee en evt. een paraplu.