Het doel van het onderzoek is om de teamdeelnemers zowel fysiek als mentaal te monitoren. De resultaten gebruiken we om

  • (Individuele) resultaten terug te koppelen aan de centra en de deelnemers, zodat zij deze kunnen gebruiken voor het opstellen van de training.
  • Meer kennis te krijgen over mentale en fysieke effecten van handbiketrainingen.
  • De nieuwe kennis te implementeren in de centra en te verwerken in een evidence-based richtlijn.