Het doel van het onderzoek is om de teamdeelnemers zowel fysiek als mentaal te monitoren. De resultaten gebruiken we om:

  • (Individuele) resultaten terug te koppelen aan de centra en de deelnemers, zodat zij deze kunnen gebruiken voor het opstellen van de training.
  • Meer kennis te krijgen over effecten van trainen en fitheid op activiteiten in het dagelijks leven, denk hierbij aan zelfzorg, het maken van transfers en mobiliteit.
  • Meer inzicht te krijgen in welke kenmerken van de training leiden tot vooruitgang in fitheid zonder blessures te krijgen.
  • De nieuwe kennis te implementeren in de centra en met (inter)nationale collega’s te delen om zo bij te dragen aan effectieve trainingsinterventies in de revalidatie.