Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Dit geldt ook voor de eventuele websites waarnaar wij verwijzen.