Science

To see if the HandbikeBattle really has a positive effect on the participants, there is a scientific study. In 2014, the first results were published and they are promising. The HandbikeBattle seems to contribute to a more active lifestyle, more fitness and better psychological functioning.
Because the research group was relatively small and many questions were unanswered, the researchers tried to get funding for follow-up research. This was successful and the PhD research among the participants of the rehabilitation teams has now been completed. Ingrid Kouwijzer obtained her doctorate on January 18, 2021 . View all publications . A mini-symposium was held in March in which the results of the research were shared.

Het doel van het onderzoek is om de teamdeelnemers zowel fysiek als mentaal te monitoren. De resultaten gebruiken we om

  • (Individuele) resultaten terug te koppelen aan de centra en de deelnemers, zodat zij deze kunnen gebruiken voor het opstellen van de training.
  • Meer kennis te krijgen over mentale en fysieke effecten van handbiketrainingen.
  • De nieuwe kennis te implementeren in de centra en te verwerken in een evidence-based richtlijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de revalidatieteams die meedoen aan de HandbikeBattle.

  • Drs. Ingrid Kouwijzer (Heliomare Revalidatie); coördinatie en uitvoering
  • Dr. Sonja de Groot (Reade en centrum voor Bewegingswetenschappen Groningen) en dr. Linda Valent (Heliomare Revalidatie); begeleiders
  • Prof. dr. Luc van der Woude (Centrum voor Bewegingswetenschappen, Centrum voor Revalidatie UMCG / Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. Marcel Post (Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, UMC Utrecht Hersencentrum en Centrum voor Revalidatie UMCG / Rijksuniversiteit Groningen); promotoren.

Doe je mee aan het onderzoek, dan nemen we op vaste tijdstippen fysieke testen (fitheid) en vragenlijsten bij je af. De meetmomenten zijn als volgt: vlak voor de start van de trainingen (januari/februari), vlak voor de beklimming van de berg (eind mei/begin juni), 4 maanden na de beklimming van de berg (oktober) en 1 jaar na de beklimming van de berg (mei/juni).
Tijdens de laatste twee metingen worden alleen (digitale) vragenlijsten afgenomen. Een deel van de proefpersonen vragen we dan om nogmaals de fysieke testen uit te voeren. Naast deze vaste metingen brengen we de trainingsintensiteit in kaart en we doen nog verschillende metingen in Oostenrijk.

Doordat we de fitheid in kaart brengen, kunnen we een goed trainingsschema opstellen. Dankzij het monitoren van de training (de duur en de zwaarte) kunnen we bepalen of je te licht of te zwaar traint. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je goed en veilig traint.

Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van het centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen. Alle gegevens uit het onderzoek worden bewaard en verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Deze geregistreerde gegevens zijn alleen ter inzage voor de daartoe geautoriseerde en gekwalificeerde onderzoeksmedewerkers.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er staat veel informatie in de proefpersoon-informatiebrief en het toestemmingsformulier. De mensen die meedoen aan het onderzoek krijgen deze vooraf. Voor meer informatie kan je contact opnemen via onderzoek@handbikebattle.nl